Agora – Marta Sofia

Agora, Mısır’ın İskenderiye şehrinde bilimin bir çok alanında çalışmalar kaydedildiği bir zamandan özgür düşünmenin dinsel baskılar altında engellendiği zamana kadar geçen kanlı günleri anlatan Marta Sofia‘nın kitabı. Bilim ve kültür adına şimdiye kadar birikmiş en […]