İskender Pala

Prof. Dr. İskender Pala, 8 Haziran 1958 Uşak doğumlu Türk yazar.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Yazar, “Divan Şiirini Sevdiren Adam” olarak tanınır. Divan edebiyatı dalında 1983 yılında doktor unvanını, 1993 yılında doçent unvanını, 1998 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde profesör unvanını almıştır. İskender Pala, divan edebiyatı hakkında yaptığı araştırmaların yanısıra ders kitaplarında da yazmıştır.

İskender Pala, okuma sevdasına Peyami Safa’nın 9. Hariciye Koğuşu adlı eseriyle başlar. Ardından Ömer Seyfettin, Refik Halid gibi büyük isimlerle devam eder. O sıralar, yazdığı şiirlerin takdir görmemesi sebebiyle şiir kitaplarına ilgi duymamıştır. Osmanlı tarihi ve edebiyatıyla üniversite yıllarında tanışır. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi ( Ahmet Hamdi Tanpınar ) yazarın etkilendiği eserlerden biri olmuştur ve Osmanlı tarihine ve edebiyatına olan ilgisini artırmıştır.

Divan şiirine hayran olmuştur, bunun hayat tarzı haline geldiğini dile getirmiştir. Fuzuli, Baki, Nef’i, Nedim bu konuda yol göstericileridir. Böylece İskender Pala gazeller yazmaya başlar. Askere gittiği dönemler bile yazmasına engel olamamıştır. Divan şiiri yazmanın verdiği hazla yazar daha çok yazmış, araştırmıştır. İskender Pala‘nın sevgisi, divan şiirini sevdiren adam olmayı kaçınılmaz kılmıştır.

İskender Pala TRT’de Şairane adlı programı Hilmi Yavuz ile birlikte sunmuş, Yine TRT 2’de Divançe adlı programı kendisi hazırlamıştır. Yazar sık sık okuyucuyla buluşmakta, seminerler ve okuma günleri düzenlemektedir.

Yazar birçok ödülün sahibidir; Türkiye Yazarlar Birliği Dil Ödülü (1989), AKDTYK Türk Dil Kurumu Ödülü ( 1990), Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülü (1996), Aydınlar Ocağı Kayseri Şubesi Yılın Edebiyat Adamı Ödülü (2001), YTB Uşak Halk Kahramanı Ödülü (2001).

İskender Pala 3 çocuk babasıdır, İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir.

Yazarın eserlerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz; Atasözleri Sözlüğü, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Şairlerin Dilinden, Müstesna Güzeller, Aşina Güzeller, Efsane Güzeller, Kırklar Meclisi, İki Dirhem Bir Çekirdek, İki Darbe Arasında, Tavanarası, Kahve Molası, Güldeste, Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk, Kırk Güzeller Çeşmesi, Kitab-ı Aşk, Leyla ile Mecnun, Katre-i Matem, Şah ve Sultan.