Bütün Şiirler ve Şiirsel Yazılar – Halil Cibran

– Nehruchao’dan – ‘Şiir, bilinmeyen uzağa özlem duyan ve onu bilinen yakın kılan bir duygu, kavranamayan gizliyi açan ve onu anlaşılır görünce dönüştüren bir düşüncedir’ diyerek önsözünde ne güzel tarif etmiş kendi dizelerini, Cibran. Ben […]